Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Електронна доставка документів
 
 
Шановні користувачі!

За допомогою служби електронної доставки Ви можете замовити електронні копії документів:
- окремих частин книжок (до 30 сторінок);
- статей з наукових збірників та періодичних видань;
- авторефератів дисертацій.
- Формати копіювання – pdf, doc
Термін виконання замовлення – 3 робочі дні.

Для замовлення електронної копії необхідно:
Уточнити бібліографічні дані про потрібний Вам документ, використовуючи всі каталоги та картотеки в бібліотеці;
Оформити на кожний документ окреме замовлення за адресою: biblioteka.snau@gmail.com ;
Замовлення електронною поштою надсилайте за встановленою формою:
бібліографічний опис документа із вказанням шифру документа, автора, назви, вихідних даних видання (рік, том, номер, заголовок статті, сторінки);
формат необхідної електронної копії;
прізвище замовника, його електронна адреса;
Одержавши замовлення, служба ЕДД направляє по e-mail повідомлення замовнику щодо можливості виконання його замовлення. Замовник має підтвердити своє замовлення чи анулювати його;
Електронні копії документів пересилаються електронною поштою на вказану замовником адресу;
Одержані з бібліотеки електронні копії видань дозволяється використовувати лише з науковою або навчальною метою. Забороняється тиражувати одержані копії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового роздрукування електронного файлу, передавати копії (на будь-якій підставі) іншим особам чи організаціям;
Замовник гарантує (електронним листом), що копію буде використано лише з науковою або навчальною метою (так зване «чесне використання» відповідно до Закону «Про авторське право і суміжні права»), а не з комерційною, не буде розповсюджувати ані електронну копію, ані віддруковану.

Бібліотека СНАУ не несе відповідальності за:
- використання замовником копії документа з комерційною метою;
- передавання користувачем копії третім особам (як фізичним, так і юридичним);
- публікацію користувачем копії (як її окремих частин, так і в повному обсязі).
Бібліотека залишає за собою право відмовитися від виконання замовлення з причин технічного, організаційного, морально-етичного характеру та пов’язаних із станом документу, про що повідомляє замовника.

 
     
 


 
 

 

Енциклопедія Сучасної України
 
 
 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН