Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Правила користування бібліотекою
 
 
Правила користування бібліотекою


1. Права користувачів

1.1 Користувачами послуг наукової бібліотеки СНАУ можуть бути: науково-педагогічні працівники, студенти всіх форм навчання, аспірати, співробітники інших структурних підрозділів університету.
1.2 Форми бібліотечного обслуговування користувачів:
• абонементи (науковий, учбовий, спеціалізовані на факультетах: ветеринарної медицини, інженерно-технологічному);
• читальні зали (читальна зала №1 та зала періодики - у головному корпусі, читальні зали у гуртожитках №2, №3);
• інформаційно-бібліографічний відділ;
• міжбібліотечний абонемент (МБА);
• кафедральні бібліотеки.
1.3 Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документ з фонду бібліотеки, брати участь в різних заходах, що їх проводить бібліотека, входити до складу читацької ради.
1.4 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою (додому) одноразово не більше 15 примірників терміном на навчальний семестр. Термін користування новими виданнями, документами підвищеного читацького попиту - до 10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальних залах, не обмежується.
1.5 Користувачі мають право виносити документа за межі бібліотеки лише в тому разі, якщо вони записані у формулярі користувача. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
1.6 Рідкісні та цінні документ, довідкові, інформаційні видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальних залах.
1.7 Видача додому документів, що користуються підвищеним попитом, здійснюється під грошову заставу згідно з рішенням керівництва університету та бібліотеки. Розмір грошової застави встановлюється бібліотекою та затверджується фінансовими органами університету.
1.8 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.
1.9 Особи, які тимчасово перебувають у зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватися тільки я читальними залами або одержати документ додому через грошову заставу.


2. Обов’язки користувачів

2.1 Для запису до бібліотеки пред’являється паспорт або документ, що його замінює (студентський квиток або залікова книжка), фотокартка (для оформлення читацькою квитка); майбутній користувач ознайомлюється з правилами користування бібліотекою, підписує зобов’язання їх виконувати, дає відомості для заповнення реєстраційної картки і читацького формуляра.
2.2 У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає накладним витратам, і отримати дублікат.
2.3 За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі та книжковому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
2.4 Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання та згідно діючого законодавства. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувач повинен замінити його аналогічним документом (чи копією), аби внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
2.5 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали за злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути направлені до суду згідно з чинним законодавством України.
2.6. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
2.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити не дозволяється.


3. Обов’язки бібліотеки по обслуговуванню користувачів

Бібліотека зобов’язана:
• інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 05.06.97р.;
• створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
• дбати про культуру обслуговування користувачів;
• формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;
• задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;
• систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачу документів;
• враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
• створювати читацькі ради.

 
     
 


 
 

 

Енциклопедія Сучасної України
 
 
 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН