Технології маркетингових досліджень Ефективна годівля сільскої господарської птиці Економіко-матиматичне моделювання в АПК Математичні метди в економічній діагностиці Історія економічних вчень макроекономіка Профілактика та лікування заразних хвороб коней Курс практической психологии Комп'ютерна графіка Стратегичне управління підприємствами галузі хмелярства Управление проектами Часть2 Основи економічної теорії Інвестування Відділ біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин Технологія виробництва продукції птахівництва Селекція плодових культур Популяция редких видов растений Причетність до великого Лесная растительность Функционирование растений Нові наукові досладження в селекції Інформаційна культура студента Будівлі, споруди та обладнання туристських комплексів Сільськогосподарська дослідна справа України Символи українства Фінансова статистика Гендерна психологія Основи економічної теорії
прокрутить вправо
прокрутить влево
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Структурні підрозділи
 
 
Директор бібліотеки Комликова Галина Іванівна
кандидат історичних наук

Наукові інтереси: бібліотечна справа, історія науки і техніки, історія сільського господарства.

Освіта:

Сумське культурно-освітнє училище (1990 р.)
Харківський державний інститут культури (1995 р.)
Аспірантура при Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці (2012 р.)

Контакти: (0542)70-11-67, biblioteka.snau@gmail.com


Публікації про роботу наукової бібліотеки СНАУ [83.55 Kb] (cкачиваний: 18)Відділ комплектування та наукової обробки документів


Завідувач відділу комплектування та обробки документів Романовська Т. І.

Формування бібліотечного фонду — це сукупність цілого ряду процесів, спрямованих на створення, постійне поповнення фонду документами, які відповідають завданням бібліотеки та запитам користувачів. Саме від його якості та повноти залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів. Його складовими частинами є: моделювання, комплектування, облік, обробка документів, розміщення і розстановка фонду, організація його зберігання, використання.

Загальний фонд бібліотеки налічує: 306127 примірників

За видами видань фонд має такі показники:
книги – 240518 примірників
періодичні видання – 59391 примірників
електронні документи – 6285 примірників

За мовами :
українською – 187334 примірників
іноземною –118793 примірників
у т.ч. російською – 108988 примірників

Поточне комплектування бібліотечного фонду здійснюється на основі вивчення тематики наукової і навчально-виховної діяльності університету та картотеки книгозабезпечення навчальних дисциплін.
Відділом комплектування ведеться довідковий апарат в електронній формі, який розкриває склад фонду, є основним джерелом інформації і задовольняє різноманітні запити користувачів. Електронний каталог ведеться 26 років ( з 1991р.), нараховує понад 130 тис. електронних описів.Відділ обслуговування та книгозбереженняЗавідувач відділу обслуговування користувачів та книгозбереження Кравченко Л. О.

Відділ складається з 8-ми підрозділів, це - науковий, навчальний абонементи, абонемент №2 у корпусі ветеринарного факультету, абонемент №3 у корпусі інженерно-технологічного інституту. Працюють чотири читальних зали - зала наукових та навчальних видань, зала періодичних видань, одна читальна зала в студентському гуртожитку. Усі ці підрозділи створені для того, щоб наблизити книгу до користувачів.
Працівниками відділу щорічно обслуговується 8800 користувачів, яким видається близько 700 тис примірників.
Одним із аспектів діяльності відділу обслуговування є культу-рно-просвітницька робота, мета якої – популяризація шляхом реклами книги головних загальнолюдських цінностей, історичної, наукової та культурної спадщини, ідей національного державотворення. Проводяться літературні вечори, презентації книг, зустрічі з творчими людьми нашого краю.Інформаційно-бібліографічний відділ


Завідувач відділу Петрова Л. Д.

Співробітники цього відділу можуть надати відповідь на будь-який запит користувача, оскільки досконало знають довідково-пошуковий апарат бібліотеки та володіють методикою пошуку.
Відділ готує щоквартальний “Інформаційний бюлетень нових надходжень до бібліотеки”, з яким користувачі можуть ознайомити-ся на сайті університету; проводить «Дні бібліотеки на кафедрі», «Дні аспіранта», «Дні спеціаліста» та ін.
Інформаційно-бібліографічний відділ веде наукову роботу з вивчення ефективності використання інформаційних видань всіма категоріями користувачів.
Для першокурсників щорічно читається курс «Інформаційна культура студентів».Відділ новітніх бібліотечних технологій та автоматизації бібліотечних процесівЗавідувач відділу Білошапка С. В.

Свою роботу відділ розпочав з січня 2009 р.
Серед основних завдань відділу - систематичне поповнення та редагування електронного каталогу та інших баз даних; вивчення технічних та функціональних можливостей автоматизації інформаційної бібліотечної системи «ІРБІС-64» та навчання співробітників бібліотеки СНАУ роботі в ній; методична допомога в освоєнні автоматизації бібліотечних процесів в структурних підрозділах бібліотеки; створення електронної бібліотечної колекції; обслуговування користувачів електронними документами; організація віртуальних виставок документів; участь у створенні електронного корпоративного каталогу разом з іншими бібліотеками Сумського регіону; надання методичної допомоги бібліотекам коледжів СНАУ в організації електронної бібліотеки, електронного каталогу; робота з підтримки функціонування Електронного репозиторію Сумського НАУ, пропаганда ресурсу серед науково-педагогічних працівників, наповнення репозиторію та редагування записів.

 
     
 


 
 

 

Енциклопедія Сучасної України
 
 
 
 
 
 
Енциклопедія Сучасної України
 
 
МОН