Академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. (ст. 42 Закону України про освіту від 05.09.2017).

Запорукою академічної доброчесності, ефективного навчання та успішного працевлаштування є вміння ефективно формулювати і представляти власні думки. З цією метою працівники бібліотеки СНАУ проводять лекції з інформаційної культури користувачів, дні бібліотеки на кафедрах, де надають консультації та практичні поради з академічної доброчесності та інформаційної грамотності, а саме: допомагають у виборі літератури за темою, популяризують електронні бази даних, міжнародні стилі цитування, програми перевірки на плагіат та ін.

Нормативні документи

Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації

Закон України «Про авторське право і суміжні права». Ст. 50 «Порушення авторського права і суміжних прав» // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України.

Закон України «Про Освіту». Ст. 42 «Академічна доброчесність» // База даних «Законодавство

України» / Верховна Рада України.

Про Етичний кодекс ученого України

Детальніше про академічну доброчесність можна почитати тут:

«Академічна доброчесність» та «Академічна відповідальність» у забезпеченності якості освіти

Академічний плагіат як вид порушення академічної доброчесності

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-уклад. : О.Боженко, Ю. Корян, М. Федорець. Київ : УБА, 2016. 117 с.

Довідник з академічної доброчесності

Академічна доброчесність

Сервіс перевірки на плагіат

Методичні рекомендації для закладів освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

Академічна доброчесність : інформаційний бюлетень

Оформлення списків джерел. Цитування та посилання – Короткі поради Світлани Чуканової (відео)

Рекомендації для експертів із розгляду внутрішньої політики і процедур забезпечення академічної доброчесності та зовнішньої оцінки їх якості

Путівник з академічної доброчесності для позашкілля

Які види плагіату існують

 

Корисні поради

Вебінар “Публікація статей у хижацьких виданнях: наслідки для дослідників та університетів”

11 причин використовувати Google Scholar. Як працювати з платформою? Вхід, цитування, профіль автора

Відео-інструкція з користування сервісом автоматичного оформлення посилань і створення списків використаних джерел Grafiati

Онлайн-гід Mendeley Reference Manager для управління посиланнями у наукових роботах

Корисні матеріали

Академічна доброчесність: виклики сучасності

Що таке DOI та EOI? Як отримати та знайти DOI та EOI? Складові та переваги показників