Правила користування послугами МБА
наукової бібліотеки Сумського НАУ

І. Загальні положення

1.1      Правила користування послугами МБА наукової бібліотеки СНАУ розроблено у відповідності до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» (1995 р. зі змінами), «Положення про наукову бібліотеку СНАУ» та «Правил користування науковою бібліотекою»;
1.2      Користуватись послугами міжбібліотечного абонементу наукової бібліотеки СНАУ має право будь-яка бібліотека, організація, установа, підприємство, в яких є офіційно призначений працівник, що відповідає за роботу, пов’язану з міжбібліотечним абонементом та її особистий підпис;
1.3     Пересилка оригіналів бібліотечних документів для тимчасового їх використання, здійснюється за рахунок абонента.

ІІ. Права користувача

2.1      Абонентам надається право одержати у тимчасове користування документи з бібліотечного фонду наукової бібліотеки СНАУ;
2.2      Підставою для відкриття МБА є бланк-заявка, завірений печаткою бібліотеки-замовника із зазначенням прізвища відповідальної особи. На кожному бланку абонент вказує повну назву своєї бібліотеки чи установи, її повну адресу.
2.3     Користувачам МБА не видаються такі бібліотечні документи: рукописні та стародруковані видання, матеріали з колекцій, альбоми, карти, атласи, дисертації, енциклопедії, періодичні видання за поточний рік, документи для службового користування, художня та довідкова література, іноземні наукові видання, а також ті які є в науковій бібліотеці СНАУ в одному примірнику;
2.4     Приватні особи можуть замовити відсутні та потрібні документи через будь-яку обласну, районну, наукову або міську бібліотеку за місцем проживання;
2.5     Абоненти мають право одержати через послуги МБА не більш п’яти примірників бібліотечних документів одноразово;
2.6     Термін користування виданими документами становить 30 календарних днів без урахування пересилки. Більш цінні видання мають термін використання – 10 днів. Термін користування періодичними виданнями – 15 днів;
2.7      На прохання абонента термін користування бібліотечними документами може бути продовжено, якщо на видані документи немає попиту інших користувачів;
2.8     Замовлення документів через МБА можуть передаватись на бланках установленої форми особисто або поштою;
2.9     На кожний замовлений документ заповнюється окремий бланк. Допускається заповнення одного бланка на декілька номерів одного серійного видання за рік. Замовлення у вигляді списків не допускається;

ІІІ. Обов’язки користувачів

3.1      Одержання бібліотечних документів за дорученням без зазначених вимог категорично забороняється;
3.2     Матеріальну відповідальність за збереження одержаних через МБА документів несе абонент;
3.3     Абонент, який втратив або пошкодив документ, виданий з фонду наукової бібліотеки СНАУ, повинен замінити його аналогічним документом, чи замінити його документом, визнаним Бібліотекою рівноцінним;
3.4     За наявності заборгованості бібліотечні документи абоненту не видаються до повної її ліквідації;
3.5     Абоненти, які порушили правила користування МБА – позбавляються права ним користуватись.

IV. Обов’язки бібліотеки
при обслуговуванні абонента

Бібліотека зобов’язана:
4.1     Інформувати абонентів про правила надання послуг МБА та їх зміни;
4.2.     Здійснювати доопрацювання замовлень абонента шляхом використання довідково-бібліографічного апарату;
4.3     При відсутності необхідного документа перенаправляти замовлення в інші бібліотеки міста, області, регіону, України або інформувати замовника про місцезнаходження документа;
4.4     Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до НБ СНАУ виданих документів.

З усіма питаннями щодо МБА звертатись до провідного бібліотекаря Мороз Тетяни Генріхівни (каб. 12, корп. ф-ту ЕіМ).