За допомогою служби електронної доставки Ви можете замовити електронні копії документів:

Термін виконання замовлення – 3 робочі дні.

Для замовлення електронної копії необхідно:

  1. Уточнити бібліографічні дані про потрібний Вам документ, використовуючи всі каталоги та картотеки в бібліотеці;
  2. Оформити на кожний документ окреме замовлення за адресою: biblioteka.snau@gmail.com;

Замовлення електронною поштою надсилайте за встановленою формою:

Одержавши замовлення, служба ЕДД направляє по e-mail повідомлення замовнику щодо можливості виконання його замовлення. Замовник має підтвердити своє замовлення чи анулювати його;

Електронні копії документів пересилаються електронною поштою на вказану замовником адресу;

Одержані з бібліотеки електронні копії видань дозволяється використовувати лише з науковою або навчальною метою. Забороняється тиражувати одержані копії, відтворювати їх у будь-якій іншій формі, крім одноразового роздрукування електронного файлу, передавати копії (на будь-якій підставі) іншим особам чи організаціям;

Замовник гарантує (електронним листом), що копію буде використано лише з науковою або навчальною метою (так зване «чесне використання» відповідно до Закону «Про авторське право і суміжні права»), а не з комерційною, не буде розповсюджувати ані електронну копію, ані віддруковану.

Бібліотека СНАУ не несе відповідальності за:

Бібліотека залишає за собою право відмовитися від виконання замовлення з причин технічного, організаційного, морально-етичного характеру та пов’язаних із станом документу, про що повідомляє замовника.