Електронний репозиторій Сумського національного аграрного університету

Електронний архів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

Електронний архів Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Електронний науковий архів НТБ НУ «Львівська політехніка»

ELAKPI – Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України

Цифровий архів Національного університету «Острозька академія»

Репозитарій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (eNTUKhPIIR)

Репозитарій Харківської державної зооветеринарної академії

Електронний архів Харківського національного економічного університету ім.С. Кузнеця)

eNULAUIR Електронний архів – репозитарій Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Електронна бібліотека Житомирського державного університету імені І. Франка

ELARTU — Інституційний репозитарій ТНТУ імені Івана Пулюя

Цифровий репозиторій ХНУМГ ім.О.М.Бекетова

Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Електронний архів Одеського національного університету iмені І.І. Мечникова

Електронний архів Донецького національного технічного університету

Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету ElarKhNU

eEast-UkrNUIR – Інституційний репозитарій Східноукраїнського Національного Університету ім. Володимира Даля

eNUFTIR – Електронний архів Національного університету харчових технологій

eIR PSTU – Електронний інституційний репозиторій Приазовського державного технічного університету

Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі

EZTUIR – електронний архів Державного університету «Житомирська політехніка»

Електронний архів Української інженерно-педагогічної академії

Електронний архів Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Інституційний репозиторій Київського університету імені Бориса Грінченка

eKhSUIR – електронний архів-репозитарій Херсонського державного університету

Інституційний репозитарій Вінницького національного технічного університету

Інституційний репозитарій Одеського національного економічного університету eONEUIR

eNGSUIR. Інституційний репозиторій НДУ імені Миколи Гоголя

Інституційний репозитарій бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету (IrVSPU)

Електронний архів Житомирського національного агроекологічного університету

Репозитарій Тернопільського Національного Економічного Університету eTNEUIR

OSACEAeR – Електронний архів Одеської ДержавноїАкадемії Будівництва та Архітектури

Репозитарій Центральноукраїнського національного технічного університету

Інституційний репозитарій Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

ElarTSATU – Електронний Інституційний репозитарій Таврійського державного агротехнологічного університету

Електронний інституційний репозитарій Маріупольського державного університету eIR MSU

Інституційний репозиторій Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Репозиторій Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»