Екологічна просвіта

Коли навколишнє середовище – Храм

Полтавський аграрій і вчений Семен Антонець ще у 70-х роках минулого століття сформував філософські підходи у сфері природокористування на засадах гармонії з природним середовищем.

С. Антонець в 1978 році відмовився від застосування гербіцидів. «Уся продукція, яка вирощена за інтенсивними технологіями, не є природною, вона шкодить здоров’ю людини», – наполягав учений.

За великим рахунком, Семен Антонець стоїть поряд із постаттю великого філософа-гуманіста, етика і мораліста Григорія Сковороди, за філософією котрого, коли любов до природи переростає в етику поведінки людей, то стає визначальним чинником життя, в якому людство – очі, розум і люблячі руки Всесвіту – макрокосм.

Познайомтеся детальніше з екофілософією Семена Антонця, з його роздумами про екологічне землеробство та тваринництво, про екологічну агресію людства та про те, як припинити хижацьке ставлення до землі:

Шарий Г. Коли навколишнє середовище – Храм / Г. Шарий // Зерно. – № 12. – 2023. – С. 60–64.