Екологічна просвіта

Опубліковано глобальний індекс продовольчої безпеки 2019 р. задля оцінки стану продовольчих систем у 113 країнах. Україна дещо поліпшила загальний бал і посіла 76 позицію в рейтингу.

Основні сильні сторони, визначені в індексі для України, – це безпека харчових продуктів, низька частка населення за глобальною межею бідності, мінімальні зміни середніх витрат на харчування та низький рівень утрат продовольства. Позитивними показниками також є залізнична інфраструктура, дієтична різноманітність, наявність поживних мікроелементів у продуктах харчування та відсоток населення, що має доступ до питної води.

Основними викликами для країни є корупція, державні витрати на наукові дослідження в сільському господарстві та відсутність харчових стандартів. Порівняно із середнім показником у світі, валовий внутрішній продукт на душу населення в Україні дуже низький, а також слабка дорожня та портова інфраструктура. Доступ фермерів до фінансування й дуже малий відсоток земельних ділянок, обладнаних для зрошення, також були чинниками зменшення індексу.

Другий рік поспіль Сінгапур, Ірландія та Сполучені Штати Америки зберегли перші три позиції як лідери продовольчої безпеки.

                                                    (Інформація з журналу «Зерно» за 2019 р., № 12, С. 78).