Директор бібліотеки

Комликова Галина Іванівна

кандидат історичних наук

Наукові інтереси: бібліотечна справа, історія науки і техніки, історія сільського господарства.

Освіта:

- Сумське культурно-освітнє училище (1990 р.)

- Харківський державний інститут культури (1995 р.)

- Аспірантура при Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці (2012 р.)

Контакти: (0542) 70-11-67, biblioteka.snau@gmail.com

Публікації про роботу наукової бібліотеки СНАУ

Відділ комплектування та наукової обробки документів

Завідувач відділу комплектування та обробки документів Гриценко Н. В.

Формування бібліотечного фонду — це сукупність цілого ряду процесів, спрямованих на створення, постійне поповнення фонду документами, які відповідають завданням бібліотеки та запитам користувачів. Саме від його якості та повноти залежить рівень інформаційно-бібліотечного та бібліографічного обслуговування студентів та викладачів. Його складовими частинами є: моделювання, комплектування, облік, обробка документів, розміщення і розстановка фонду, організація його зберігання, використання.

Загальний фонд бібліотеки налічує: 280950 примірників
За видами видань фонд має такі показники:
книги – 217062 прим.
періодичні видання – 56990 прим.
документи на електронних носіях – 6898 прим.
За мовами :
українською – 180420 прим.
іноземною –100530 прим.

Комплектування бібліотечного фонду здійснюється на основі вивчення тематики наукової і навчально-виховної діяльності університету та книгозабезпеченості навчальних дисциплін.

Відділом комплектування ведеться довідковий апарат, який розкриває склад фонду, є основним джерелом інформації і задовольняє різноманітні запити користувачів. Електронний каталог ведеться з 1991р., нараховує понад 135 тис. електронних описів

Відділ обслуговування та книгозбереження

Завідувач відділу обслуговування користувачів та книгозбереження - Кравченко Л. О.

Диференційне обслуговування користувачів усіх категорій здійснюють чотири абонементи відділу:

абонемент навчальної і абонемент наукової літератури (корпус інституту економіки та менеджменту), абонемент №2 (корпус факультету ветеринарної медицини), абонемент №3 (корпус інженерно-технологічного інституту). Функціонує чотири читальні зали: зала наукових та навчальних видань, зала періодичних видань, читальна зала №2 у студентському гуртожитку та читальна зала №3 у корпусі інженерно-технологічного інституту.

Протягом року працівники відділу обслуговують понад 7000 користувачів, яким видають близько 570 тис. книг.

Значне місце в діяльності відділу посідає культурно-просвітницька робота, метою якої є виховання культури читання, духовного розвитку особистості, популяризація знань з питань сільськогосподарського виробництва, економіки і права та інших дисциплін що вивчаються в університеті.

Працівники відділу організовують книжкові виставки та відкриті перегляди літератури, виставки-персоналії, літературні години, уроки історичної пам’яті тощо.

У відділі проводиться значна робота з організації та збереження книжкового фонду.

Інформаційно-бібліографічний відділ

Завідувач відділу – Петрова Л. Д.

Відділ забезпечує виконання комплексу довідково-бібліографічних послуг для задоволення інформаційних потреб користувачів та надання їм вичерпної інформації. Співробітники відділу виконують різноманітні тематичні та фактографічні довідки, індексують документи за УДК, проводять бібліотечно-бібліографічні консультації, оперативно інформують науковців у режимі on-line про нові надходження до бібліотеки.

Для різних категорій користувачів проводяться «Дні бібліотеки на кафедрі», «Дні аспіранта», «Дні спеціаліста», «Дні інформації про нові надходження до бібліотеки», заняття з формування інформаційної культури, екскурсії по бібліотеці тощо.

Працівники відділу готують щоквартальний «Бюлетень нових надходжень літератури до бібліотек територіального об’єднання», щорічний бюлетень «Наукові праці викладачів СНАУ», біобібліографічні покажчики із серії «Біобібліографія вчених Сумського НАУ».

Відділ новітніх бібліотечних технологій та автоматизації бібліотечних процесів

Завідувач відділу - Білошапка С. В.

Свою роботу відділ розпочав з січня 2009 р.

Серед основних завдань відділу - систематичне поповнення та редагування електронного каталогу та інших баз даних; вивчення технічних та функціональних можливостей автоматизації інформаційної бібліотечної системи «ІРБІС-64» та навчання співробітників бібліотеки СНАУ роботі в ній; методична допомога в освоєнні автоматизації бібліотечних процесів в структурних підрозділах бібліотеки; створення електронної бібліотечної колекції; обслуговування користувачів електронними документами; організація віртуальних виставок документів; наповнення та технічна підтримка веб-сайту бібліотеки; участь у створенні електронного корпоративного каталогу разом з іншими бібліотеками Сумського регіону; надання методичної допомоги бібліотекам коледжів СНАУ в організації електронної бібліотеки, електронного каталогу; робота з підтримки функціонування Електронного репозиторію Сумського НАУ, пропаганда ресурсу серед науково-педагогічних працівників, наповнення репозиторію та редагування записів.